Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl içlik vərəqəni diqqətlə və axıra qədər oxuyun, belə ki, onda sizin üçün vacib məlumatlar vardır.

Bu içlik vərəqəsini saxlayın. Onu yenidən oxumalı ola bilərsiniz. Əgər hər hansı əlavə sualınız olarsa, həkiminizdən, əczaçıdan və ya tibb bacısından soruşun. Bu dərman sizin üçün təyin olunmuşdur, onu başqalarına verməyin. Həkimə və ya xəstəxanaya gedərkən həkiminizə bu dərmanı qəbul etdiyiniz barədə məlumat verin. Bu içlik vərəqədə qeyd edilən tövsiyələrə dəqiq əməl edin. Sizin üçün tövsiyə olunan dozadan artıq və ya əskik doza istifadə etməyin.

ESPA 20  20 mq örtüklü tabletlər

ESPA 20

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Escitalopram                                                            

Tərkibi

Təsiredici maddə:   hər bir örtüklü tabletin tərkibində 20 mq Essitalopram-oksalat vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, krospovidon, kroskarmelloza natrium, kolloidal

                                 silisium dioksid, natrium laurilsulfat, povidon K30, maqnezium stearatı         

                                 (E572); polivinil spirti,  polietilenqlikol, titan dioksid (E171), talk (E553b).

Farmakoterapevtik qrupu

Neyronal tutulmanın seçici blokatorları olan antidepressantlar.

ATC kodu: N06AB10

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Essitalopram ilkin birləşmə yerinə serotoninin intraneyronal tutulmasının (5-HT) yüksək affinitetə malik selektiv inhibitorudur. O, həmçinin, 1000 dəfə daha aşağı  affinitetlə serotonin daşıyıcısının allosterik sahəsinə birləşir. Essitalopramın 5-HT1A, 5-HT2, DAD1 və D2 reseptorlarına, α1-, α2-,                                            β-adrenoreseptorlarına, histamin H1, muskarin xolinergik, benzodiazepin və opioid reseptorları daxil olmaqla, bir sıra reseptorlara affiniteti yoxdur və ya çox aşağı səviyyədədir. 5-HT intraneyronal tutulması essitalopramın farmakoloji və klinik təsirini izah edən yeganə təsir mexanizmidir.

Daxilə qəbuldan sonra essitalopramın biomənimsənilməsi demək olar ki, tamdır və qida qəbulundan asılı deyildir. Plazmada maksimal konsentrasiya (Tmax) bir neçə dozada qəbulundan 4 saat sonra əldə olunur. Rasemik sitalopramda olduğu kimi, essitalopram metabolitlərinin zülallarla bağlanma səviyyəsi 80%-dən aşağıdır.

Essitalopram qaraciyərdə demetil və didemetil metabolitlərinə qədər metabolizə olunur. Bu metabolitlərin hər ikisi farmakoloji aktivdir. Dəyişilməmiş essitalopram plazmada dominant hissəni təşkil edir. Essitalopramın farmakokinetikası xətti xarakter daşıyır. Plazmada davamlı konsentrasiya 1 həftə ərzində əldə olunur. Essitalopramın yarımparçalanma vaxtı (T1/2) təxminən 30 saat və plazma klirensi təxminən    0,6 l/dəq təşkil edir. Xaricolma əsasən sidik və fekal vasitəsilə olur və təyin olunmuş dozanın əksər hissəsi sidiklə, metabolitlər şəklində xaric olur.  

İstifadəsinə göstərişlər

ESPA 20  depressiyanın (böyük depressiv epizodlarda) və  həyəcan pozğunluqlarının (məs., aqarafobiyalı (açıq yerlərdən qorxmaq) və ya onsuz)), panik pozğunluqlar, sosial həyəcan pozğunluqlarının, generalizə  olunmuş həyəcan pozğunluqlarının və  obsessiv-kompulsiv pozğunluqların müalicəsi üçün istifadə olunur.

Essitalopram serotoninin geriyə tutulmasının selektiv inhibitorları (SSRI - SGTSİ) adlanan antidepressantlar qrupuna aiddir. Bu dərmanlar beyində serotonin sisteminə təsir göstərərək onun səviyyəsini yüksəldir. Serotonin sisteminin pozğunluqlarında depressiyanın və onunla əlaqədar olan xəstəliklərin inkişafı mühüm faktor hesab edilir. 

 Əks göstərişlər

Aşağıdakı hallarda ESPA 20 istifadə etməyin.

Əgər Essitaloprama və ya ESPA 20-nin digər komponentlərindən hər hansı birinə (bax: “Köməkçi maddələr”) qarşı allergiyanız varsa. 

Əgər selegilin (Parkinson xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur), moklobemid (depressiyanın müalicəsi üçün istifadə olunur) və ya linezolid (antibiotik)  daxil olmaqla,  MAO-nun (monoaminooksidaza) inhibitorları adlanan qrupa daxil olan digər dərmanlar qəbul edirsinizsə.

Əgər pimozid (antipsixotik) istifadə edirsinizsə.

Əgər qeyri-normal ürək ritmi ilə doğulmusunuzsa və ya sizdə belə bir hal olmuşdursa (ürəyin necə işlədiyini öyrənmək üçün aparılan EEQ-də görünən).

Ehtiyat tədbirləri

Əgər başqa bir xəstəliyiniz varsa, lütfən həkiminizə bildirin, çünki həkiminiz bunu nəzərə almalı ola bilər.

Xüsusilə aşağıdakılar barədə həkiminizə məlumat verin:

Əgər sizdə epilepsiya varsa. Əgər sizdə ilk dəfə tutma baş verərsə və ya tutmaların tezliyi yüksələrsə, ESPA 20  ilə müalicəni dayandırın.

Əgər qaraciyər və ya böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirsinizsə, həkiminiz Sizə təyin edilmiş dozaya düzəliş edə bilər.

Əgər sizdə şəkərli diabet varsa, ESPA 20 ilə müalicə qlikemik nəzarəti dəyişə bilər. İnsulin və ya oral hipoqlikemik preparatların dozalarına düzəliş edilməsi lazım gələ bilər. 

Əgər qanınızda natriumun səviyyəsi azalmışdırsa.

Əgər sizdə qanaxmanın və ya qansızmanın inkişafına meyillilik varsa.  

Əgər elektroşok müalicəsi alırsınızsa.

Əgər koronar ürək xəstəliyiniz varsa.

Əgər ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə və ya əziyyət çəkmisinizsə, və ya hazırda sizdə ürək tutması olmuşdursa.  

Əgər sizdə ürək yığılmaları tezliyi aşağıdırsa və ya bilirsiniz ki, uzun müddət davam edən diareya və qusma və ya diuretik tabletlərin (sidikqovucu tabletlər) qəbulu nəticəsində sizdə duzun tükənməsi baş verə bilər.

Əgər nə vaxtsa özünüzü öldürmək və ya özünüzə zərər yetirmək barədə fikirləşsəniz, həkiminizə müraciət edin və ya dərhal xəstəxanaya gedin.

Antidepressantların xüsusilə 24 yaşa qədər uşaq və yeniyetmələrdə istifadəsi onlarda suisidal ideyaları və ya davranışları gücləndirmə potensialına malikdir.  Bu səbəbdən pasiyent onun valideyinləri və tibb mütəxəssisi tərəfindən xüsusilə müalicənin əvvəlində və ilk bir neçə  ay ərzində və dozanın artırılıb/azaldılması dövründə və ya müalicənin dayandırılması zamanı   tez-tez yoxlanmalıdır, belə ki, pasiyentin davranışında əsəbilik, hiperaktivlik və ya intihar kimi dəyişikliklər baş verə bilər. 

18 yaşa qədər uşaqlar və yeniyetmələr

ESPA 20  adətən 18 yaşa qədər uşaqlarda və yeniyetmələrdə istifadə olunmamalıdır. Bundan başqa, bilməlisiniz ki, 18 yaşa qədər pasiyentlərdə bu qrup dərmanları qəbul edən zaman  intihara cəhd, intihar barədə fikirlər və düşmənçilik (əsasən aqressiya, müxalif davranış və qəzəb) kimi əlavə təsirlərin inkişaf riski yüksək olur. Buna baxmayaraq, həkim 18 yaşdan aşağı pasiyent üçün onun maraqları naminə ESPA 20 təyin edə bilər. Əgər 18 yaşa qədər pasiyentin ESPA 20  qəbul etdiyi müddətdə yuxarıda sadalanan simptomlardan hər hansı biri meydana çıxarsa və ya ciddi xarakter alarsa, bunu həkimə bildirməlisiniz. Bundan başqa, bu yaş qrupunda ESPA 20 -nin inkişafa, yetkinliyə, koqnitiv və davranışın inkişafına dair uzunmüddətli təhlükəsizliyi bu vaxta qədər nümayiş etdirilməmişdir. Əgər bu xəbərdarlıqlar hətta keçmişdə olsa da sizə aiddirsə, mütləq həkiminizlə məsləhətləşin.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Əgər aşağıdakı dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsinizsə, bu barədə həkiminizə məlumat verin: “Monoaminooksidazanın (MAO) qeyri-selektiv inhibitorları  (tərkibində təsiredici maddə kimi, fenelzine, iproniazid, izokarboksazid, nialamid və  tranilsipromin olan). Əgər bu dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsinizsə, o zaman onun qəbulunu dayandırdıqdan sonra ESPA 20-nin qəbuluna başlamazdan əvvəl 14 gün gözləməlisiniz. ESPA 20-nin qəbulunu dayandırdıqdan sonra bu dərman preparatlarından hər hansı birinin qəbuluna başlamaq üçün                   7 günə yaxın gözləməlisiniz. “MAO-A-nın dönər, selektiv inhibitorları” (tərkibində depressiyanın müalicəsi üçün istifadə edilən moklobemid olan). “MAO-B-nin dönməz  inhibitorları” (tərkibində Parkinson xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə olunan selegilin olan). Bunlar əlavə təsirlərin yaranması riskini yüksəldir. Linezolid antibiotiki. Litium maniakal-depressiv pozğunluğun müalicəsi üçün istifadə olunur və triptofan (bu, amin turşusudur və qidalanmaya dəstək kimi istifadə olunur). İmipramin və  dezipramin (hər ikisi depressiyanın müalicəsi üçün istifadə olunur). Sumatriptan və oxşar dərmanlar (miqrenin müalicəsi üçün istifadə olunur) və tramadol (güclü ağrıları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur). Bunlar əlavə təsirlərin yaranması riskini yüksəldir. Simetidin və omeprazol (mədə xoralarının müalicəsi üçün dərmanlar), fluvoksamin (antidepressant) və  tiklopidin (ürək tutmaları riskini azaltmaq üçün istifadə olunur). Bunlar qanda ESPA 20 -nın səviyyəsini yüksəldə bilər.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Əgər hamiləsinizsə və ya hamilə olmağı planlaşdırırsınızsa və ya südəmər uşağınız varsa, bunu həkiminizə bildirin. Siz və həkiminiz bu dərmanın fayda və risk nisbətini qiymətləndirməyənə və həkiminiz bu dərmanı sizin üçün münasib bilməyənə qədər ESPA 20 qəbul etməyin.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

ESPA 20-nin Sizə necə təsir etdiyini bilməyənə qədər sizə  nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etmək tövsiyə olunmur.

İstifadə qaydası və dozası

Bu preparatı qəbul edərkən həkiminizin təyin etdiyi doza və istifadə qaydasına əməl edin.

Böyüklər

Depressiya

ESPA 20 -nin tövsiyə edilən normal dozası gündə bir dəfə 20 mq-dır. Doza həkiminiz tərəfindən gündə maksimum 40 mq-a qədər artırıla bilər.

Panik pozğunluqlar

ESPA 20 - nin başlanğıc dozası dozanı gündə 20 mq-a qədər artırmazdan əvvəl ilk həftə üçün gündə 1 dəfə 10 mq-dır. Sonra doza həkiminiz tərəfindən gündə maksimum 40 mq-a qədər artırıla bilər. 

Sosial həyəcan pozğunluqları

ESPA  20 -nin tövsiyə edilən normal dozası gündə bir dəfə 20 mq-dır. Həkiminiz sizin dərmana reaksiyanızdan asılı olaraq dozanı gündə 10 mq-a qədər azalda və ya gündə maksimum 40 mq-a qədər artıra bilər.

Generalizə olunmuş həyəcan pozğunluqları

ESPA 20 -nin tövsiyə edilən normal dozası gündə bir dəfə 20 mq-dır. Doza həkiminiz tərəfindən gündə maksimum 40 mq-a qədər artırıla bilər.

Obsessiv-kompulsiv pozğunluqlar

ESPA 20 -nin tövsiyə edilən normal dozası gündə bir dəfə 20 mq-dır. Doza həkiminiz tərəfindən gündə maksimum 40 mq-a qədər artırıla bilər. ESPA  20 -ni qida ilə və ya onsuz qəbul etmək olar. Tabletləri müəyyən qədər su ilə udun. Tableti çeynəməyin, belə ki, o, acıdır. Lazım gələrsə, Siz tableti hamar səthi yuxarı vəziyyətdə tutmaqla bölə bilərsiniz.

Müxtəlif yaş qrupları:

Uşaq və yeniyetmələr (18 yaşa qədər):

ESPA 20 adətən uşaq və yeniyetmələrdə istifadə edilməməlidir.

Yaşlı  pasiyentlər (65 yaşdan yuxarı):

ESPA 20-nin tövsiyə edilən başlanğıc dozası gündə 1 dəfə 10 mq-dır. Doza həkiminiz tərəfindən gündə 20 mq-a qədər artırıla bilər.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi ESPA 20 da preparatın komponentlərinə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər törədə bilər. Əlavə təsirlər adətən müalicəyə başladıqdan bir neçə həftə sonra aradan qalxır. Nəzərə alın ki, bir çox effektlər sizin xəstəliyinizin simptomları ola bilər və deməli, müalicəyə yaxşı başlasanız, yaxşılaşma baş verəcək.

Əgər müalicə müddətində aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa həkiminizə müraciət edin:

Çox  adi: Ürəkbulanma. Adi: Burun tutulması və ya axması  (sinusit). İştahanın azalması və ya artması,

Həyəcan, narahatlıq, qeyri-normal yuxu, yuxuya getməkdə çətinlik hissi, özünü yuxulu hiss etmə, başgicəllənmə, əsnəmə, tremor, dəridə sancma hissi.

Qeyri-adi: Gicitkən səpgisi (övrə), səpgi, qaşınma. Dişləri qıcama, ajitasiya, əsəbilik, panik həmlə, sayıqlama, çaşqınlıq vəziyyəti. Yuxunun pozulması, dadbilmənin pozulması, bayılma (sinkope). Göz bəbəklərinin genişlənməsi (midriaz), görmə pozğunluqları, qulaqlarda cingilti (tinnit).

Nadir: Təcavüzkarlıq (aqressiya-depersonalizasiya, hallüsinasiya). Ürəkdöyünmənin yavaşıması. Özünə zərər yetirmək və ya özünü öldürmək barədə fikirlər.

Bundan başqa, Essitalopram (ESPA 20 - un təsiredici maddəsi) kimi təsir göstərən dərmanların bir sıra digər əlavə təsirləri məlumdur. Bunlara aiddir: Hərəki narahatlıq (akatiziya (bir yerdə durmaq halı olmamaq)), Anoreksiya (iştahanın itməsi). Əgər bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı digər əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Əgər lazım olduğundan artıq ESPA 20 istifadə etmisinizsə, dərhal  həkiminizə, əczaçıya və ya yaxınlıqdakı xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət edin.

Doza həddinin bəzi simptomları başgicəllənmə, tremor, ajitasiya, çaşqınlıq, koma, ürəkbulanma, qusma, ürək ritmində dəyişiklik (normadan yavaş və ya sürətli), qan təzyiqinin azalması və orqanizmdə maye/duz balansının dəyişməsi ola bilər.

Həkimə və ya xəstəxanaya gedərkən ESPA 20-nin qutusunu/blisterini özünüzlə götürün. 

Buraxılış forması

28 tablet içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan otaq temperaturunda, orijinal qablaşdırmasında və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.  

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

Sancaktepe / Istanbul / Türkiyə

Təchizatçılar

Niyə biz?

"HB Co Ltd" - Dərman və əczaçılıq məhsulları, xarici şirkətlərin, təşkilatların və birgə müəssisələrin nümayəndəlikləri.

əlaqə

AZ1116, Bakı, 7-ci mkr., Abay Kunanbayev küç. 66D

  • (+994 12) 563 37 17
  • (+994 12) 562 94 99
  • hbbaku@hb-med.com
  • İş saatları 09:00 -18:00

sosial şəbəkə